Mål: P 4259-12

MÖD 2013:48

Vägledande avgörande

Fråga om förhandsbesked för bebyggelse i Linköping kan skada SAAB:s intresse bedriva fortsatt verksamhet på Linköpings flygplats.