Mål: P 8650-12

Avgörande

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Fråga om påverkan på naturreservat, VA, buller och detaljplanekrav.