Mål: F 10012-12

Avgörande

Fråga om avvisning av klandertalan mot samfällighets beslut pga otydligt utförd talan.