Mål: M 8285-12

Avgörande

Förutsättningar att förelägga om återställande av vissa olovligen utförda åtgärder inom strandskyddat område har bedömts föreligga.