Mål: M 7070-12

Avgörande

Föreläggande om undersökning av föroreningsskadat industriområde. Fråga om undersökningsområdets omfattning samt om föreläggandet förutom fördjupad undersökning även ska gälla riskbedömning och riskvärdering.