Mål: P 8754-12

Avgörande

Detaljplan föreskriver en största byggnadsyta om 100 kvadratmeter. ett överskridande med 17 kvadratmeter har inte ansetts kunna betraktas som en mindre avvikelse.