Mål: M 8088-12

Avgörande

Fråga om en länsstyrelses föreläggande begränsar ett tillståndsbeslut på så sätt att frågan om rättskraft aktualiseras. Även fråga om föreläggandet behövs och är rimligt.