Mål: F 2429-12

Avgörande

Fråga om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i en samfällighetsförening är jäviga vid omröstning om styrelsens ansvarsfrihet. Även fråga om avvisning av omständigheter och bevisning i Mark- och miljööverdomstolen.