Mål: F 6742-12

Avgörande

Fastighetsreglering där samfälld väg som användes i ringa utsträckning överfördes till fastighet.Fråga om båtnad.