Mål: M 8089-12

Avgörande

I ett mål om villkor för en miljöfarlig verksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit skäl att ändra två provisoriska föreskrifter i enlighet med vad bolaget har yrkat.