Mål: M 8116-12

Avgörande

Skäl att förbjuda uppförandet av ett enstaka vidkraftverk har inte ansetts föreligga