Mål: M 5765-12

Avgörande

Fråga om utdömande av vite på grund av otillåten vattenverksamhet (borttagande av uppförd pir)