Mål: P 5718-12

Avgörande

Länsstyrelses beslut att återförvisa bygglovsärende till byggnadsnämnden p.g.a. otillräcklig prövning i visst avseende har inte ansetts överklagbart. Överklagandet till mark- och miljödomstolen skulle därför ha avvisats.