Mål: F 4732-12

Avgörande

Fråga om krav enligt ledningsrättslagen att till byggnadsnämnden hänskjuta ärende för prövning av om hinder för ledningsrätt för telestation föreligger på grund av kommunens intresse att planlägga området genom detaljplan.