Mål: P 5960-12

Avgörande

Fråga om byggnadsavgift Vid bygge av takkupor hade inte bygglov följts. MÖD fann dock att avvikelsen inte är en sådan stor eller allvarlig avvikelse från meddelat bygglov att förutsättningar för uttagande av byggnadsavgift har förelegat.