Mål: M 5065-12

Avgörande

Vid prövning av tillstånd till en enskild avloppsanläggning har Mark- och miljööverdomstolen ansett att anläggningen innebär att avloppsvattnet renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer och att anläggningen kan godtas även sett utifrån förehållandena i det större område i vilken fastigheten ingår. Domstolen har också tagit hänsyn till att det inte kommer finnas ett gemensamt alternativ inom en överskådlig framtid.