Mål: P 8189-12

Avgörande

Ansökan om tilläggsavgift. Byggnadsnämnden har kompletterat sin ansökan i Mark- och miljööverdomstolen. Eftersom någon fullständig prövning av kommunens ansökan om tilläggsavgift inte skett i mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen återförvisat målet till domstolen för fortsatt handläggning.