Mål: M 2246-12

Avgörande

Va-mål. Brukares skadeståndstalan mot huvudman för skador som påstås ha uppkommit till följd av att huvudmannen inte fullföljt sitt hot att stänga av vattnet till brukarens fastighet har ogillats.