Mål: F 56-12

Avgörande

Fråga om hur vattenområde fördelades vid ägostyckning 1905. I förrättningsakten finns anteckning att utgrundningar, som kunna uppstå omkring hemmanet, ska tilläggas en viss hemmanslott. Trots det har vid ett flertal förrättningar sedan dess stranden enligt presumtionsregeln i 1 kap. 5 § JB ansetts tillhöra angränsande fastigheterna. MÖD ansåg liksom MMD att vattenområdena genom anteckningen tillfördes den nämnda hemmanslotten och att presumtionsregeln alltså inte ska tillämpas. Även fråga om fastighet genom gränshävd alternativ urminnes hävd förvärvat äganderätten till vattenområde.