Mål: M 1004-12

MÖD 2013:16

Vägledande avgörande

Fråga om tillstånd att efterbehanda en täkt genom att återfylla denna med avfall i syfte att anläggan en verksamhetsyta.