Mål: M 6228-12

Avgörande

Fråga om ersättning för rättegångskostnader för Kammarkollegiet vid mark- och miljödomstolen i mål om vattenverksamhet.