Mål: P 4067-12

Avgörande

Fråga om uppförande av plank utgjort en bygglovspliktig åtgärd och om bygglov kan beviljas.