Mål: P 3537-12

Avgörande

En s.k. friggebod har ansetts utgöra komplementbyggnad enligt äldre plan- och bygglagens definition (ÄPBL 8:4)