Mål: M 6561-12

Avgörande

För enskild avloppsanläggning som blivit onyttig därför att allmän va-anläggning har inrättats samma år som den enskilda anläggningen byggts har huvudmannen för den allmänna va-anläggningen inte behövt betala ersättning.