Mål: F 6533-12

Avgörande

Fråga om väsentlighets- och lokaliseringsrekvisiten i 5 och 8 §§ anläggningslagen är uppfyllda avseende gemensamhetsanläggning