Mål: M 7545-12

Avgörande

Efter att Kemikalieinspektionen har dragit tillbaka sitt ersättningskrav avseende analyskostnader har överklagandet bifallits och mark- och miljödomstolens dom undanröjts.