Mål: P 5909-12

Avgörande

I ett mål om föreläggande att vidta rättelse genom att bringa byggnad i överensstämmelse med bygglov har Mark- och miljööverdomstolen upphävt byggnadsnämndens beslut eftersom byggnadsnämnden inte senast i samband med beslutet om föreläggande fattat beslut i fråga om en ingiven reviderad bygglovsansökan.