Mål: M 4122-12

Avgörande

Målet rör villkor om gödsling i tillstånd till verksamhet avseende djurhållning. Fråga i målet var om det var motiverat att meddela strängare villkor för verksamheten än vad som redan följde av de generella föreskrifter för gödselhantering som Jordbruksverket meddelat. Mark- och miljööverdomstolen delade delvis länsstyrelsens bedömning att det var motiverat med strängare villkor.