Mål: M 3217-12

Avgörande

En tidigare verksamhetsutövare och fortfarande ägare av aktuell fastighet förelades riva samtliga byggnader och anläggningar som byggts för sedan länge nedlagd täktverksamhet. Verksamhetsutövaren anförde att en av byggnaderna som utförts i betong är kostsam att riva och påverkar landskapet och allmänheten i ringa utsträckning skulle undantas. MÖD ansåg liksom underinstanserna att hela anläggningen som avsåg tidigare verksamheten ska avlägsnas.