Mål: P 3754-14

Avgörande

I ett mål om rättelseföreläggande har Mark- och miljööverdomstolen, mot bakgrund av de nya reglerna i plan- och bygglagen om bygglovsbefriade tillbyggnader, funnit att förutsättningar för föreläggandet inte längre finns. Föreläggandet har därför upphävts