Mål: M 5733-14

Avgörande

Strandskyddsdispens för garage har nekats då särskilda skäl inte befunnits föreligga.