Mål: P 430-14

Avgörande

Fråga i mål om förhandsbesked för bostadshus om den allmänna proportionalitetprincipen medför att det med hänsyn till att det inte finns några konkreta planer på att detaljplanelägga området ändå har inträtt en skyldighet för kommunen att pröva sökandens begäran om förhandsbesked för bygglov.