Mål: F 7514-14

Avgörande

Klandertalan enligt samfällighetslagen. En vägsamfällighetsförening (skogsbilväg) hade beslutet upplåta väg till rallykörning under en dag. Arrangören av rallyt åtog sig att återställa vägen vilket skulle innebära en viss förbättring av vägen utan kostnad för föreningen. En medlem klandrade beslutet och anförde att upplåtelsen inte ingår i föreningens uppgifter enligt stadgarna. MÖD fann att då syftet från föreningens sida med upplåtelsen vara att kostnadsfritt förbättra vägen, så omfattades upplåtelsen av samfällighetens syfte.