Mål: M 4959-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det inte varit motiverat att förbjuda viss verksamhet avseende avfallshantering. Även fråga om storleken på det vite som föreskrivits vid överträdelse av försiktighetsmått.