Mål: F 10184-13

Avgörande

Fastighetsägare ansökte om lantmäteriförrättning för rätt till utfartsväg (49 § anläggningslagen) från fritidsfastighet. Fråga uppkom om det var av väsentlig betydelse för fastigheten att erhålla rätt till bilväg. MÖD ansåg liksom MMD att vägrätt var av väsentlig betydelse.