Mål: M 11907-13

Avgörande

Fråga om särskild handräckning, angående att riva och bortforsla byggnad.