Mål: P 11838-13

Avgörande

Fråga om förutsättningar att lämna positivt förhandsbesked föruppförande av bostadshus.