Mål: P 4774-14

Avgörande

Fråga om en olovlig tillbyggnad ska anses ha preskriberats innan byggnadsnämndens föreläggande om rättelse och ansökan om utdömande av vite utfärdades.