Mål: M 7938-14

Avgörande

Fråga om storlek på tomtyteavgift, skyldighet att svara för framdragning av elektricitet till pumpstation och avgiftsskyldighet för icke ansluten fastighet.