Mål: P 882-14

Avgörande

Utdömande av vite. Föreläggande om att avlägsna bråte från fastighet delgavs genom sk. spikning vilket godtogs av MÖD då det framkommit av utredningen i målet att den förelagde hade fått kännedom om innehållet i föreläggandet.