Mål: P 1907-14

Avgörande

Fråga om vilken fasad som ska vara beräkningsgrundande vid bedömningen av om ett uppfört enbostadshus strider mot detaljplanebestämmelserna i fråga om byggnadens höjd.