Mål: P 7987-14

Avgörande

I ett mål om bygglov har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att det var fel av mark- och miljödomstolen att inte beakta viss utredning vid sin prövning, men att felet varit möjligt att avhjälpa . När det gäller målet i sak har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknats skäl att vägra bygglov. Överklagandet har därför avslagits.