Mål: M 1859-14

Avgörande

Tillstånd till uppförande av vindkraftverk. Tillståndsansökan har avvisats på grund av brister i samrådet.