Mål: M 7192-14

Avgörande

Fråga om ändrad tid för verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet