Mål: M 7283-14

Avgörande

Tiden för genomförande av ett villkor om rening av bräddat vatten från ett reningsverk har förlängts med hänsyn till åtgärdernas omfattning.