Mål: M 9221-13

Avgörande

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats bl.a. med yrkande att lagligförklaring av regleringsdamm ska förenas med villkor. Målet har återförvisats bl.a. med hänvisning till att prövningen av hela verksamheten bör ske samlat.