Mål: P 5128-14

Avgörande

Ett vitesförelläggande om rivning av byggnad har upphävts då fastighetsägaren och kommunen numera är överens om byggnadens placering och såväl start- som slutbesked lämnats.