Mål: P 6201-14

Avgörande

I ett mål om byggnadsavgift samt tidsfrist för fullgörande av föreläggande om rivning av bl.a. olovligt uppförda byggnader har domstolen flyttat fram den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara utförda