Mål: F 10017-13

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av underinstansernas avgöranden fastställt att omfattningen av ett servitut med ändamålet Avlopp, inte bör vara begränsat till en viss teknisk lösning eller utformning. Även fråga om rättegångskostnader.