Mål: M 7858-13

Avgörande

Fråga om villkor för utsläpp till vatten för kemsik industri (tillverkning av läkemedel). Villkor om utmönstring av farliga kemikalier lämnades utan bifall.